Een caravan verkopen

'Als ik mijn caravan particulier wil verkopen welke documenten moet ik dan bij caravan laten? Moet ik mijn nummerplaat gewoon binnensturen? Moet er een verkoopovereenkomst gemaakt worden?'

Samengevat komt het hier op neer:

Maak een verkoopovereenkomst met de koper:

Niettegenstaande het wettelijk niet verplicht is bij een tweedehandse verkoop tussen particulieren een factuur of verkoopovereenkomst op te stellen, raden wij de kandidaat kopers aan dit toch te doen. Een modelcontract kan je hier downloaden.

Indien een “Verkoopsovereenkomst” of factuur wordt opgemaakt, moet dit in duplo zijn, één exemplaar voor de verkoper en één voor de koper.

Als de verkoop doorgaat moet je als verkoper aan de koper volgende documenten ter beschikking stellen:

 • Voor een caravan met een MTM tot 750 kg, enkel de “Verkoopsovereenkomst” of factuur.
 • Voor een caravan met een MTM hoger dan 750 kg:
  • De “Verkoopovereenkomst” of factuur
  • Het roze inschrijvingsbewijs
  • Het gelijkvormigheidsattest (ook COC genoemd)
  • Het laatste keuringsverslag
  • Het identificatieverslag toegevoegd aan het keuringsverslag.

Verwittig je verzekering over de verkoop en stuur de nummerplaat (bij caravan +750kg MTM) terug aan DIV

Verplichtingen na de verkoop:

 • technische keuring
 • aanvragen nieuwe inschrijving bij DIV
 • verzekering afsluiten

Deze verplichtingen vallen allemaal ten laste van de koper, ook de verplichte (dubbele) technische keuring bij de verkoop. Dit is anders dan bij de verkoop van een tweedehandse auto bvb, waar de technische keuring in principe ten laste is van de verkoper.
Omwille van het risico dat de koper loopt van dus in feite een nog ‘ongekeurde’ caravan te kopen wordt vaak een ‘clausule van voorbehoud’ opgenomen in de verkoopsovereenkomst (zie ons modelcontract).

bvb:
….Verborgen gebreken en gebreken die niet in deze verkoopovereenkomst zijn opgenomen en die tot gevolg hebben dat de kampeeraanhangwagen door de bevoegde keuringsdiensten als niet rijvaardig wordt bestempeld, annuleren automatisch onderhavige overeenkomst…..

En vervolgens kan ook een termijn worden vastgelegd waarin deze bindende technische keuring moet plaatsvinden.

Wat betreft die keuring, die is alleen nodig bij caravan +750 kg htm; dat is voor de koper, en gebeurt in 2 fasen:

 1. een administratieve keuring van alle documenten, zonder caravan. Met het formulier dat de koper dan meekrijgt gaat hij naar zijn verzekering oa voor aanvragen nummerplaat en polis BA
 2. Een technische keuring van de caravan, voor het eerste gebruik, met de nieuwe nummerplaat, en binnen de 2 maanden.

Daarna vervolgkeuringen om de 2 jaar.

Gepubliceerd op donderdag, februari 4, 2021

Delen